De website van Re•Vision is met zorg samengesteld. Re•Vision geeft je hierbij toestemming om de informatie op de website te gebruiken, te kopiëren, te printen en te verspreiden voor privé-doeleinden. Zakelijk gebruik en / of gebruik voor commerciële doelen is niet toegestaan tenzij dit schriftelijk met Re•Vision is overeengekomen.

De website is bedoeld om informatie te geven over diensten van Re•Vision. Hiermee pretendeert Re•Vision niet de volledige informatie te geven over de genoemde onderwerpen. Evenmin garandeert Re•Vision niet dat de website geen fouten bevat. De informatie is aan verandering onderhevig.

De informatie verzonden per e-mail vanuit het contactformulier is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van die informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van informatie aan derden niet toegestaan en wordt verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Re•Vision staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.